Centres Col·laboradors i Associats

Institut d'Educació Secundària Miguel Hernández

Presentació

Logo IES MH

El I.E.S. “Miguel Hernández” d'Alacant, el segon Institut d'Ensenyança Mitjana construït en la Ciutat, fa 30 anys, inicialment només per a alumnes (durant molt de temps conegut com a Institut Femení), es troba ubicat en el nucli del nucli urbà tradicional, i pròxim a este, en el cridat Barri de Sant Blai que, per la seua antiguitat, pot considerar-se també zona clàssica de la Ciutat.

El Barri de Sant Blai, antiga partida rural, va començar a consolidar-se com a espai urbà a mitjan segle XIX, al construir-se l'Estació de Madrid, a la calor del qual va sorgir en 1874 un nucli compacte de vivendes, destinat a donar allotjament als obrers del ferrocarril; el seu creixement, amb gran sabor popular, és lent fins a la dècada dels seixanta del nostre segle; a partir de llavors acusa un desenvolupament i una profunda renovació en la seua morfologia urbana i identitat sociològica, conseqüència de la creixent immigració que rep la Ciutat.

Actualment, l'intens fenomen immobiliari causa un aspecte compacte i bigarrat, amb blocs de 4 a 6 plantes d'altura, excessiu per a l'ample viari, que ha modificat radicalment la seua fisonomia urbana, formada originàriament per un caseriu davall, de vivendes unifamiliars, d'imatge tranquil·la i plàcida; la falta de dotacions recreatives, esportives, culturals i d'oci es veu pal·liada per la proximitat al Centre urbà i al Polígon de Sant Blai, zona relativament ben equipada.

El Barri compta amb una població de 9.324 habitants; dels quals quasi un 50% són immigrants procedents principalment de Múrcia, Andalusia, Castella-La Manxa i la comarca de la Vega Baixa d'Alacant; esta població immigrant, la majoria residint més de vint anys en el barri, es troba totalment integrada i arrelada en el teixit social del mateix; en l'actualitat, a esta població majoritàriament treballadora, s'ha sumat un grup de professionals i tècnics, de classe mitjana, atrets per la proximitat al Centre, la qual cosa conferix a Sant Blai un equilibri social, sense els problemes de marginació social que afecten altres barris de la ciutat.
Les possibilitats de creixement futur són limitades a l'estar molt avançat el procés de restitució del caseriu tradicional així com l'ocupació d'espais sense edificar.

A més del Barri de Sant Blai, el I.E.S “Miguel Hernández”, junt amb l'altre institut tradicional, el I.E.S “Jorge Juan”, estén la seua àrea d'influència al que pot considerar-se el Centre d'Alacant zona que, igual que ocorre amb altres ciutats, aglutina les principals funcions del nucli urbà (comercial, financer, oci, hosteleria, administrativa, etc.) sent a més la residència preferida per professionals liberals i executius de mig i alts ingressos.L'Oferta Educativa de l'IES MH

 • CURRÍCULUMS, CURSOS I GRUPS:
  • GENERALITATS: El nostre centre impartix classe en els dos cicles de l'ESO, ambdós amb dos cursos cada un: 1r i 2n (1 cicle) i 3r i 4t (2 cicle) en horari diürn; en 1r i 2n de Batxillerat, tant en règim diürn com a nocturn, en Cicles Formatius de Grau Superior, i en un Programa de Garantia Social en horari de vesprada-nit.
  • CICLES FORMATIUS: El nostre centre té concedits els següents Cicles Formatius de Grau Superior: Restauració, Informació i Comercialització Turístiques, Agències de Viatges i Allotjament. Els dos primers s'impartixen en el Centre de Desenvolupament Turístic (C.D.T.) en horari diürn; i els dos últims en les instal·lacions del Centre, un en horari diürn i un altre nocturn, estant el d'Allotjament pendent de confirmació per al present curs.
 • HORARI:
  • Horari general del centre: consta de dos torns en jornada intensiva, un de demà i un altre de vesprada-nit. El nostre centre, en particular, procura la millor atenció possible dels seus alumnes a través dels servicis didàctics i pedagògics següents a què s'acomoda l'horari general:
   • Repassos per a alumnes amb assignatures pendents, que tenen lloc en horari diürn a primeres hores o últimes hores, o vespertí a les 16,30 h. o 17,15 h., a fi que puguen assistir els alumnes i les alumnes d'un torn i un altre.
   • Conferències i activitats d'Orientació Professional.
   • Reforços i desplegues en les assignatures de major repercussió en el currículum. Estos se centren en els dos cicles d'ESO, que és on es presenten les necessitats pedagògiques més nombroses i urgents dels nostres i alumnes.
   • Una oferta àmplia d'assignatures optatives que permet atendre les preferències singulars dels nostres alumnes.
 • TORNS LECTIUS:
  • Torn de demà (diürn): s'estén des de les 8,00 h. fins a les 14,45 h. Consta de set períodes de 50 i 55 minuts alternativament, amb dos descansos intercalats:
   • 8,00h.-8,50h. 
   • 8,50h.-9,45h.
   • 9,45h.-10,35h. 
   • DESCANS.
   • 10,35h-11,00h. 
   • 11,00h.-11,50h. 
   • 11,50h.-12,45h. 
   • DESCANS. 
   • 12,45h.-13,00h.
   • 13,00h.-13,50h. 
   • 13,50h.-14,45h.
  • Torn de vesprada-nit (nocturn): s'estén des de les 17,15 h. fins a les 22,30 h. amb un descans intermedi des de les 20,15 h. fins a les 20,25 h. Els períodes lectius són de 45 minuts.


ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I FOMENT DE LA  CULTURA

 
Bookcrossing en l'IES

Després de l'acord de Col·laboració aconseguit entre la Universitat Permanent i l'IES MH, el 30 d'octubre del 2007 s'ha posat en marxa el Punt d'Alliberament de llibres de l'IES MH per a promoure el foment d'esta iniciativa i fomentar la lectura i l'amor pels llibres dins dels projectes formatius i culturals i d'activitats complementàries  que desenvolupa este centre.

Les fotos arrepleguen el moment de la inauguració del Punt d'Alliberament de Llibres en l'IES MH.COM CONTACTAR


Institut d'Ensenyança Secundària MIGUEL HERNÁNDEZ

C/ Poeta Garcilaso, núm. 8
03005- Alacant

Tfn: 965 92 43 28 - 965 92 43 31
Fax: 965 13 12 67

E- Mail: 03001891secret@centres.cult.gva.es