Centres Col·laboradors i Associats

Institut d'Educació Secundària Canastell
 

El mes passat de maig, es va tancar l'Acord de Col·laboració entre La Universitat Permanent i l'Institut  Canastell d'Alacant , per al desenvolupament i promoció  d'un  Punt d'Alliberament de Llibres  en dit centre.

A proposta del col·lectiu d'alumnes de la Universitat Permanent, que coordina aquesta iniciativa de voluntariat cultural, el grup de Voluntaris del moviment BookCrossing de la    UPUA, inicia un nou repte amb l'IES Canastell.                                                                             

Aquest acord s'emmarca dintre de les accions de la Universitat d'Alacant, la qual  atempta a les noves tendències, ve desenvolupant projectes i iniciatives d'integració social i cultural, desenvolupament personal i intergeneracional,  autoaprendizaje, i voluntariat, vinculades al programa Acadèmic Universitat Permanent-Diploma Senior, i el BookCrossing és una de les activitats complementàries, que faciliten una adaptació contínua  i acostament dels seus sistemes educatius a la versatilitat i necessitats reals de la  societat.

En aquest sentit La Universitat Permanent va engegar, en el curs 2006-07 el  Punt d'Alliberament  de Llibres de la UPUA a la Seu Universitària Ciutat d'Alacant, iniciativa integrada en el moviment “BookCrossing” com un club de llibres global que travessa el temps i l'espai i grup de lectura que no coneix límits geogràfics.

El centre IES Canastell, va proposar  al grup de voluntariat de la UPUA, participar en aquesta iniciativa, per gaudir de llibres gratis i de promoure el moviment BookCrossing, així com per realitzar intercanvi de llibres, i en un context de projecte intergeneracional i intercultural.

Tant el centre IES Canastell, com la Universitat Permanent es troben interessats a col·laborar en punts convergents d'aquest  projecte  i per això van subscriure l'acord que plasma les línies principals de la col·laboració entre les dues Entitats ,  entre les quals cap destacar:  

  1. Promoure el desenvolupament de l'activitat d'alliberament “de llibres” a Alacant, recolzant la creació i consolidació d'un punt d'alliberament de Llibres en el Centre IES Canastell situat en C/ Monóvar 5, 03690-Sant Vicent el Raspeig/sant Vicente Del Raspeig.
  2. Compartir els llibres alliberats per intentar situar cada llibre en el punt d'alliberament més idoni, dintre de la xarxa desenvolupada per la iniciativa “Llibres Lliures a la Seu de la Universitat Permanent, a la Seu Universitària Ciutat d'Alacant, situada Ramón i Cajal nº 4, d'Alacant..
  3. Proposar i promoure iniciatives que en aquest àmbit i acord potenciïn la solidaritat, la generositat i la lectura.
  4. Realitzar reunions de forma regular (semestralment) per compartir dinàmiques d'acció i gestió d'aquesta iniciativa, experiències, recursos, així com per proposar accions culturals i de divulgació  encaminades a la  millora d'aquesta iniciativa i del present  acord.
  5. Redactar una memòria anual de l'activitat.

Dit acord  va entrar en vigor al juny de 2008, i mantindrà la seva vigència mentre persisteixi l'interès per ambdues parts. A més es realitzarà al final de cada  període  acadèmic la revisió oportuna sobre els objectius complerts  i de les noves propostes susceptibles d'incloure en els següents anys de desenvolupament  de l'acord, així com futures ampliacions de l'acord per implementar accions en aquesta línia.

IES CANASTELL, S. VICENTE DEL RASPEIG, ALACANT