Antecedents: el Projecte EuCoNet

 

Proyecto EuCoNet Bratislava

La Universitat d'Alacant, per mitjà del programa Universitat Permanent es va incorporar l'any 2005 als projectes europeus d'aprenentatge de noves tecnologies de la Informació i la Comunicació per a persones majors.

Davant del repte de fer accessible a la majoria d'europeus l'accés a Internet, se situava la realitat de deixar al marge d'este desenvolupament tecnològic a un bon nombre de ciutadans europeus majors. L'edat era un evident factor d'exclusió a finals de la passada centúria.

Amb este objectiu específic sorgia l'any 2005 EuCoNet (European Computer Network). Es tractava d'un projecte patrocinat per la Comunitat Europea en el marc del Programa Sòcrates-Grundtvig, creat per a facilitar l'accés a Internet, especialment, de les persones majors.
Este projecte, afectava estudiants majors de les universitats d'Ulm (Alemanya), Brno i Praga (República Txeca), Glasgow (Regne Unit), Vicenza (Itàlia), Bratislava (Eslovàquia) i Alacant (Espanya), i tenia com a finalitat contribuir a solucionar este problema.

En el marc de tal projecte EuCoNet, es van dur a terme, nombroses investigacions i desenvolupament d'anàlisis metodològiques i experimentacions didàctiques i metodològiques tendents a dissenyar, materials, ferramentes, sistemes d'aprenentatge i bones pràctiques, així com cursos especialment dissenyats per a les persones majors que volen aprendre a utilitzar les noves tecnologies. D'esta manera els majors han arribat a intercanviar el seu coneixement bàsic amb independència dels factors temps i espai, i en el marc de les noves tecnologies. Sistemes multimèdia, aprenentatge combinat, aules virtuals i projectes d'aprenentatge autoritzat han sigut les claus d'EuConet.

Per a això, les distintes agrupacions nacionals del projecte, van treballar connectats entre si via Internet, utilitzant els canals ja establits o creant altres nous. Els instructors d'estos cursos i models de bones pràctiques se van anar reclutant d'entre els propis alumnes sèniors i estudiants majors més avançats.


Prácticas Ordenador Proyecto EuCoNet

Com un dels primers passos, l'organització del projecte va portar a més a terme tota una sèrie de publicacions dirigides a animar a la població major a l'ús d'Internet. Estes campanyes informatives s'han desenvolupat fent ús de tots els mitjans de comunicació moderns a l'abast, com ara periòdics, ràdio i televisió, a fi de difondre àmpliament el missatge.

En alguns països, s'han utilitzat els Cibercafés i les associacions de persones majors per a donar una major difusió a esta informació. Els fullets informatius i els CD-roms, dissenyats especialment per a cobrir les necessitats d'este segment de la població, han sigut també altres mitjans per a aconseguir este fi.

Les activitats resultat del projecte EuCoNet han augmentat enormement durant els últims anys, tant en freqüència com en intensitat. D'esta manera, els patrocinadors del projecte han aconseguit reduir els temors i reserves que impedien a la població europea de major edat fer ús de les múltiples aplicacions de l'ordinador. Així mateix, s'ha pretés transmetre a les persones amb mobilitat limitada les seues àmplies possibilitats d'eludir les dificultats de desplaçar-se per a estar al dia en la formació i comunicació i evitar el creixent aïllament que patixen les persones d'edat avançada i amb discapacitats en la societat moderna.

En resum, EuCoNet ha perseguit connectar als ciutadans majors tant virtualment com en la realitat, perquè ells mateixos tinguen la capacitat de comunicar-se entre si fent ús de les noves tecnologies. I en un sentit més ampli i internacional, a través de l'èxit de les dites metes, el projecte EuCoNet ha servit, de pont entre les distintes generacions, així com de nexe de connexió entre les persones de les diverses cultures europees.

Resultat directe d'este projecte va ser la nova iniciativa posada en marxa en 2003-04 EL CLUB EUCONET, que van impulsar un grup d'alumnes voluntaris de la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant, integrants del grup de treball i investigació internacional EuCoNet i l'objectiu del qual era facilitar la utilització de l'ordinador als alumnes de la UPUA els resultats pràctics del projecte han sigut molt valorats per la Unió Europea en un informe emés l'any 2007 com a exemple de bona pràctica.

L'objectiu principal l'ajuda a altres alumnes interessats en l'acostament i aprenentatge de les noves tecnologies i, sobretot, està orientat a tots els alumnes interessats a iniciar-se en la informàtica i que pretenguen resoldre qüestions concretes, així com superar la por a l'ordinador.

El Projecte EuCoNet (European Computer Network).

Reconeixement del Projecte EuCoNet com a exemple de bona pràctica per part de la Unió Europea