Club EuCoNet: Objectius

Iniciat en 2003 l'objectiu principal que perseguix és l'ajuda a altres alumnes interessats en l'acostament i aprenentatge de les noves tecnologies i, sobretot, està orientat a tots els alumnes interessats a iniciar-se en la informàtica i que pretenguen resoldre qüestions concretes, així com superar la por a l'ordinador.


Objetivos Club EuCoNet

D'esta manera es pretén complir els objectius específics explicitats en el document de proposta de creació del Club que van sorgir de la reflexió del grup d'investigació en el marc del projecte EuCoNet.

  • Desenvolupament i Normalització del Campus Virtual com a ferramenta de contacte amb la U.A. i entorn de treball dels alumnes per a això es ve insistint en cursets de formació i en una contínua tutorización de la formació rebuda.
  • Promoure els contactes entre els alumnes de la UPUA interessats en la utilització de les noves tecnologies de la comunicació.
  • Establir una cultura del voluntariat per mitjà de la formació d'un xicotet grup Ciber-Voluntaris que col·laboren amb el Club.
  • Establir un fòrum d'intercanvi de formació i col·laboració en àmbits que utilitzen les NT
  • La consolidació d'un Projecte d'Aprenentatge i autoaprenentatge dirigit amb materials, ferramentes i grups de suport: orientat a tots els alumnes interessats a iniciar-se en informàtica i noves tecnologies, que vullguen superar la por a la informàtica i a la universitat.

Altres objectius a més llarg termini són el desenvolupament de treballs d'investigació, així com l'organització de fòrums, debats, seminaris, tallers, i contactes amb altres grups d'estudi i autoaprenentatge i a mesura que el Club EuCoNet, ha implementat la seua estructura i el número significatiu de membres.