Informes de participació en anys anteriors

Estadístiques

Curs 2015/16

  Alumnes F1
Curs 2015/16 1280 136

Curs 2014/15

  Alumnes F1
Curs 2014/15 1765 150

Curs 2013/14

 

Nº SESSIONS

Nº ASISTÈNCIES

F1

Nº ASISTÈNCIES ALUMNES

F1-Al / SESSIO

TOTAL 

2012-13

52

155

1163

2,98/ 22,36

TOTAL

2013-14

52

155

1494

2,36/ 28,73

Variacions

 

 

0,00%

28,40%

 

 

 

Curs 2012/13

 

Nº SESSIONS

Nº ASISTÈNCIES

F1

Nº ASISTÈNCIES ALUMNES

F1-Al / SESSIO

TOTAL 

2011-12

52

195

1113

3,75/ 21,4

TOTAL

2012-13

52

155

1163

2,98/ 22,36

Variacions

 

 

-20,00%

4,40%

 

Curs 2011/12

L'activitat del Club EuCoNet s'ha discorregut en aquesta curs de manera tranquil·la i agradable, com és tradicional.

Es va promocionar la utilització de Facebook procurant animar la seua vida social.
 
Durant el curs els F1, han presentat aplicacions, programes útils i funcions específiques en resposta a les peticions o necessitats de cada grup. També es van promoure practiques segures en l'ús del correu i en la navegació per la xarxa així com de manteniment de l'ordinador.

Es va col·laborar en la formació d'accés al campus virtual.

TRIMESTRE

Nº SESSIONS

Nº ASSISTÈNCIES

 F1

Nº ASSISTÈNCIES ALUMNES

F1-Al / SESSIÓ

I

17

62

421

3,65 / 24,76

II

24

93

502

3,88 / 20,92

III

11

40

190

3,63 / 17,27

TOTAL

52

195

1113

3,75/ 21,4

Variacions

 

-6,00%

8,00%

-10,80%

 Curs 2010/11

TRIMESTRE

Nº SESSIONS

Nº ASSISTÈNCIES

 F1

Nº ASSISTÈNCIES ALUMNES

F1-Al / SESSIÓ

I

18

56

465

25,8 / 3,1

II

29

93

614

21,1/ 3,2

III

11

31

169

2,8 / 15,3

TOTAL

58

180

1248

3,1 /21,5

Variacions

 

0

11,10%

35,50%

 Curs 2009/10

Les dades estadístiques corresponents al present curs acadèmic són:

TRIMESTRE

Nº SESSIONS

Nº ASSISTÈNCIES

 F1

Nº ASSISTÈNCIES ALUMNES

F1-Al / SESSIÓ

I

16

53

322

20,1/3,3

II

 27

 62

 394

 14,6/2,3

III

 15

 47

 205

13,66/3,13 

TOTAL

58 

 162

 921

 15,87/2,79

Variacions

 

 -4,1

1,88 

 Curs 2008/09

Les dades estadístiques del passat curs 2008/09 són:

TRIMESTRE

Nº SESSIONS

Nº ASSISTÈNCIES

 F1

Nº ASSISTÈNCIES ALUMNES

F1-Al / SESSIÓ

I

20

50

325

16,2 / 2,5

II

25

76

397

15,88/3,04

III

13

43

182

14 /3,3

TOTAL

58

169

904

15,58 / 3,08

Variacions

 

+ 5,4

+ 4,9

+ 11,7

 


Curs 2007/08

Les dades estadístiques del passat curs 2007/08 són:

TRIMESTRE

Nº SESSIONS

Nº ASSISTÈNCIES

 F1

Nº ASSISTÈNCIES ALUMNES

F1-Al / SESSIÓ

I

17

59

298

3,47 / 17,52

II

20

58

275

2,9 / 13,7

III

18

44

233

2,4 / 12,9

TOTAL

55

161

806

2,9 /14,65

Variacions

 

- 3,5 %

+ 2,54 %

+ 16,3 %

 


Curs 2006/2007

Les dades estadístiques del passat curs 2006/2007 són:

TRIMESTRE Nº SESSIONS ASSISTÈNCIES ALUMNES TUTORS (F1) Nº ASSISTÈNCIES ALUMNES F1/Al PER SESSIÓ
I 18 53 307 3,1/17
II 25 68 278 2,72/11,12
III 14 36 108 2,5/7,7
TOTAL 57 157 693 2,75/12,1
*INCREM. S/ CURSE *ANT. +10,5 % +44 % +55,38  


S'aprecia un increment notable d'assistència sobretot en el primer trimestre amb una mitjana de 17 alumnes per sessió i un increment d'assistències al llarg del curs de mes del 55 %.

L'assistència als cursos anteriors s'arreplega en el següent gràfic:

Asistencia Cursos

Curs 2005/2006

Les dades d'assistència en el curs 2005/2006 s'indiquen a continuació:

TRIMESTRE Nº SESSIONS ASSISTÈNCIES ALUMNES TUTORS (F1) Nº ASSISTÈNCIES ALUMNES F1/Al PER SESSIÓ
I 11 34 115 3/10,4
II 27 77 222 2,8/8,2
III 13 37 109 2,8/8,4
TOTAL 51 109 446 2,9/8,7
INCREM. S/ CURSE ANT. +9,8 % +0,9 % +59,8  


Es manté en aquest curs una assistència mitjana per sessió quasi constant de més de 8 alumnes i el seu increment de prop del 50 %. Augmenta el nombre de sessions per haver començat el curs abans que l'anterior però notablement també l'assistència.

Curs 2004/2005

El Club ve funcionant des del curs 2004/2005 sent l'evolució i participació d'alumnes i alumnes/tutors (F1) la següent:

TRIMESTRE Nº SESSIONS ASSISTÈNCIES ALUMNES TUTORS (F1) Nº ASSISTÈNCIES ALUMNES F1/Al PER SESSIÓ
I 11 33 108 3,3/9,8
II 18 41 109 2,3/6,05
III 17 34 62 2/3,64
TOTAL 34 108 279 2,3/6


S'aprecia una reducció d'alumnes assistents en el tercer trimestre, bé per haver complit objectius en els trimestres anteriors o per les vacances de Setmana Santa i final de curs.