Metodologia

Metodología Club EuCoNet

Este estil d'aprenentatge és un còctel compost per:

  • Una base d'autoaprenentatge actiu.
  • Una gran dosi d'objectius personals específics ben definits.
  • Assaonat amb ajudes puntuals, en cas necessari, per part dels F1 col·laboradors.