Ràdio Intergeneracional: "Aquesta ràdio no és per a vells"

Objectius del programa

En  el marc de la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant s'inicia en 2007 el Seminari Permanent d'Anàlisi “LES PERSONES MAJORS I ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ”,  aquesta iniciativa tenia per objecte orientar el seu treball cap a un futur  observatori que es concretaria  a la fi del curs en 2007-08. Aquest seminari funciona  a través de grups de treball formats per persones majors.

Aquests grups de recerca i anàlisi realitzen un seguiment de la realitat mediàtica espanyola quant al que respecta al tractament dels majors pels mitjans de comunicació. Recopilen  dades sobre aquest tema, intentant, sempre que siga possible,  incidir en els valors positius que es troben; no es tracta només de revisar la imatge del major sinó reflexionar sobre el que aporta el col·lectiu a la societat i no es valora habitualment. Davant imatges i estereotips de caràcter negatiu, preguntar-nos cap a on podia haver-se encaminat amb la finalitat d'eliminar aquesta negativitat.

L'Observatori Majors i Mitjans de la Universitat Permanent de la UA naix com un projecte de recerca reflexió contínua, una actitud participativa i aportacions constructives a la societat  del SXXI. Una inquietud dels alumnes Sènior de la UPUA que sorgeix en observar la forma estereotipada i negativa amb que els mitjans difonen la seua imatge, i en constatar l'escassa participació que tenen en ells. Els impulsors de l'Observatori decideixen investigar de manera activa, en una cerca de dades objectives que definisquen la realitat actual de la relació entre els majors i els mitjans.  Ho integren investigadors majors i  consumidors de mitjans, que exerceixen el dret a  reivindicar la seua participació i integració en tots els àmbits de la societat.
La Universitat Permanent de la UA, ofereix el marc institucional i el respatler rigorós a aqueixa labor de recerca.

La labor de l'Observatori en aquests tres anys, ha anat reportant dades que permeten obrir el debat sobre la imatge que la societat rep del col·lectiu. Dades obtingudes principalment analitzant la publicitat, la premsa, i la ràdio com a consumidors i també com *incitadores al consum, i el gènere de la ficció televisiva nacional, com a narradors i com a públic objectiu.

L'interès de l'Observatori a anar ampliant els seus àmbits de recerca, ens ha portat a planteja l'experiència pilot de la Ràdio Intergeneracional, amb l'espai "Aquesta ràdio no és per a vells"  dins de la Ràdio Universitària.
Director projecte "Aquesta ràdio no és per a vells":  Pere  Miquel

Adreça de recerca: Irene Ramos Soler
Col·laboradors Docents Observatori: Mª El Berenguer i Fernando *Embid
Investigadors:
    Mª Luisa Mataix Scasso
    Felipe Castejón Alvadalejo
    Tomás Escrivá Peña
    Carlos Alberto Fenández León
    Isidoro Lozano Marco
    Mª Carmen Molina  Serrano
    Virginia Gómis Ivars
    Mª Carmen Gíl López     
    
Organització de les Sessions: un programa quinzenal

Durada: una hora amb publicitat inclosa.