Funcionament

Aquesta iniciativa es du a terme per mitjà de la participació de:

  • Coordinadors Acadèmics.
  • Residents estrangers a Alacant dels països de parla estrangera.
  • Alumnes Tutors.
  • Alumnes participants.

La Universitat Permanent en col·laboració amb els professors del Diploma Senior, els Alumnes de la Universitat Permanent, les associacions de residents estrangers i persones particulars que de forma voluntària vullguen cooperar posa en marxa esta iniciativa.

Per a això s'han destinat uns recursos d'infraestructures i suport acadèmic i administratiu que permeta el suport i seguiment de la mateixa i amb l'objecte de fer viable la mateixa.
 
A començament de cada curs i una vegada matriculats en la Universitat Permanent, els alumnes en el Diploma Senior, es convoca els alumnes que han manifestat interés a participar en l'aprenentatge corporatiu que facilita la iniciativa CONVERSACIONS EN LA SEU a una reunió informativa en què procedix a inscriure als interessats i s'establix :

  • El calendari de treball.
  • Els horaris de funcionament.
  • La distribució de tutors i alumnes per grups.
  • Les sessions generals i plenàries.

La matrícula és gratuïta però és condició imprescindible ser alumne de la Universitat Permanent en el curs vigent, i per a això hauran d'estar matriculats els alumnes en el Diploma Senior en qualsevol de les seues assignatures i d'acord amb les normes generals de matrícula i funcionament.

Característiques del Programa