Fonaments i Missió

L'any 2012, conclou amb una intensa reflexió i engegada de nombroses iniciatives emmarcades en el “2012 Any Europeu de l'Envelliment Actiu i la Solidaritat Intergeneracional”. La Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant, com a membre de AEPUM, ha participat amb nombroses propostes i activitats al llarg del mateix. D'igual manera múltiples iniciatives impulsen l'envelliment actiu, incloent accions de formació universitària (universitats de majors) i múltiples accions promogudes des de les administracions públiques i organitzacions de majors.

Però són les pròpies persones majors, juntament amb altres col·lectius i organitzacions de la societat civil, els que cerquen recolzar i promoure el lideratge social de les persones majors, com a motor de canvi, de noves oportunitats i de sostenibilitat. Aquesta necessitat es relaciona a més, amb la realitat demogràfica que indica que actualment hi ha més de vuit milions de persones majors a Espanya, i que en 2020 amb la incorporació de les persones majors fruit de la generació del Baby-Boom als 65 anys, seran encara més necessaris a mitjà i llarg termini, elements de canvi perquè el sistema siga sostenible.

En aquest context, sociodemogràfic, és molt important destacar que la societat compta amb persones majors disposades a seguir aportant els seus sabers, els seus coneixements, el seu temps, la seua experiència…Com defineixen les propostes d'un grup de treball impulsat des de CEOMA amb motiu del AEEA, hi ha nombrosos majors i líders naturals que es jubilen i en molts casos deixen d'aportar activament i passen a tenir un rol més passiu, i per açò plantegen el següent canvi de paradigma:

 

Persones majors com a càrrega social  passiva, que rep prestacions i consumeix recursos:

PASSIU,

EM DONEN,

NECESSITE.

 

Persones majors  com a líders actius, que aporten i generen oportunitats en la societat i en el seu moment a dia:

APORTE,

LIDERE,

PROPOSE.

LA DEFINICIÓ DE PERSONES QUE  LIDEREN, PROMOUEN I SOSTENEN LES INICIATIVES EN LA IV.  

  • "Líders són aquelles persones que des d'uns valors de compromís, empatia, integritat i proactividat, aporten i reben dels altres,
  • Inspiren una visió positiva, mobilitzen, impliquen i creen oportunitats,
  • Ajuden a canviar les estructures que generen discriminació, que no funcionen o no són sostenibles,
  • Promouen una millora en la qualitat de vida, de si mateixes i de les persones que els envolten i per tant una societat millor”.