Club EuCoNet

 

Logo Club EuCoNetPortada EuCoNet      

Acoste's a les noves tecnologies
en la UPUA,
en la Seu Universitària d'Alacant.
En un ambient d'aprenentatge
col·laboratiu.


Grup "Club EuCoNet" en Facebook
 

El Club EuCoNet constituïx una "Bona Pràctica" resultat del Projecte EuCoNet, l'objectiu del qual era ajudar les persones majors a utilitzar Internet.

Amb el Club EuCoNet es pretén potenciar un àmbit d'aprenentatge i adquisició d'habilitats en la utilització de les Noves Tecnologies d'Informació i Comunicació (NTIC), en la qual els participants compartixen els seus coneixements i destreses en un estil d'ensenyança-aprenentatge ressonant amb les NTIC. Les persones avantatjades ajuden i compartixen les seues habilitats amb altres participants que tenen entre els seus objectius personals, adquirir este tipus de coneixements i destreses.