Converses a la Seu

Logotipo Conversaciones en la Sede   intercambio lingüistico en dresden

Una experiència d'aprenentatge d'idiomes: l'Aprenentatge Cooperatiu

Una ferramenta summament interessant -tant des de la perspectiva dels resultats acadèmics com la de la pràctica en habilitats socials- és l'anomenat Aprenentatge Cooperatiu.
L'estratègia en què es basa l'Aprenentatge Cooperatiu promou la col·laboració entre l'alumnat, sent el seu propòsit permetre que els estudiants s'ajuden mútuament per a aconseguir els seus objectius i proporcionar-los suport quan ho sol·liciten.
Hi ha diverses definicions d'aprenentatge cooperatiu. Bàsicament, es refereix a un enfocament centrat en l'alumne que s'organitza en xicotets grups de treball (generalment entre 4 i 15 persones, seleccionades deliberadament). Això permet als estudiants treballar junts i tenir èxit en els seus esforços per a optimitzar o maximitzar tant el seu propi aprenentatge com el dels altres membres del grup.
El rol del professor en l'aprenentatge cooperatiu és el d'un mediador en la generació del coneixement qui, a més de controlar el treball del grup, el supervisa activament (no "directivament") en el procés de construcció i transformació del coneixement, a través de la interacció social.
 

L'Aprenentatge Cooperatiu com a experiència per a explotar el gran potencial del coneixement i aprofitar l'experiència de les persones majors

  • Les persones majors compten amb una gran riquesa de coneixements i experiències que, sovint, estan disposats a compartir i transmetre.
  • Per a dur a terme una activitat d'aprenentatge cooperatiu entre persones majors només és necessari incloure en del grup de treball alguns membres que compten amb les capacitats que la resta vol prendre; un d'quests membres qualificats actuarà com a mediador.
  • Per una banda, l'alumnat de la UPUA té un considerable potencial de coneixements d'idiomes, i per una altra, una gran necessitat d'avançar en el domini de les segones llengües. En resum, ens trobem en la situació ideal per a dur a terme una experiència d'aprenentatge cooperatiu en l'àmbit de l'aprenentatge d'idiomes.