Proposta

Proposta d'experiència d'aprenentatge cooperatiu en el millorament de la utilització d'un segon idioma.

Objectius

  • Millorar la utilització de l'idioma en conversació.
  • Facilitar un espai que facilite les relacions personals i el coneixement de les cultures dels assistents.
  • Col·laborar en la integració dels ciutadans.Mejorar la utilización del idioma en conversación.

Posada en pràctica

Es proposa la formació de grups que es reunixen una vegada a la setmana cada un durant una hora.

Tenint en compte la diversitat d'interessos dels potencials assistents seria convenient oferir grups diferenciats les activitats de la qual siguen coherents amb les expectatives dels seus components. Així, podrien proposar-se quatre tipus de grups segons els seus objectius:

  1. Per a conversació en anglés – Socialitzar i disfrutar de la xarrada.
  2. Intercanvi lingüístic espanyol- anglés --- Millorar la comunicació en ambdós idiomes, socialitzar, millorar el coneixement d'ambdós cultures i facilitar la integració.
  3. Intercanvi lingüístic intergeneracional--- Millorar la comunicació en ambdós idiomes i trencar barreres generacionals.
  4. Escriptors en anglés.