Aula de Teatre de la Universitat Permanent de la UA