Aula de Poesia "Vers a Vers"

Logo Aula de Poesía Verso a VersoL'Aula poètica “Vers a vers” es remunta en els seus orígens al curs 2002-2003 en els Tallers d'Escriptura creativa de l'UPUA. Està integrat per un grup d'amants de la Poesia reunits per a estudiar, i analitzar als poetes i la seua obra així com el recitat de poemes.

L'objectiu és treballar la naturalesa fònica (vocalització, mètrica clàssica, vers lliure, ritme, accentuació i entonació) dels poemes amb el màxim rigor i humil cerca de la perfecció recitativa. Comparteixen amb els altres, el treball entorn de la POESIA. Els recitals estan constituïts per poemes que van des d'una concepció mètrica clàssica al ritme del vers lliure de la poesia del segle XX i època actual, fins i tot amb poemes compostos per poetes de la nostra aula poètica.