Funcionament

El club està integrat: Coordinadors Acadèmics, Alumnes Tutors (F1), Alumnes participants.

La Universitat Permanent en col·laboració amb els professors del Diploma Senior i els servicis d'Informàtica i Gestió d'Espais de la Universitat han possibilitat la disponibilitat d'aules de noves tecnologies per a dita iniciativa així com un sistema de suport i seguiment al Club EuCoNet, tendent a l'ajuda en el manteniment i actualització de continguts i millora del software i hardware requerit per al mateix.


Funcionamiento Club EuCoNet

A començament de cada curs i una vegada matriculats en la Universitat Permanent, els alumnes en el Diploma Senior, es convoca els alumnes que han manifestat interés a pertànyer a tal Club a una reunió informativa en què realitza una inscripció al mateix i s'establix:

  • El calendari de treball.
  • Els horaris del club.
  • La distribució de tutors i alumnes per grups.
  • Les sessions generals en què s'aborden per part d'especialistes i coordinadors acadèmics, temes específics de caràcter i interés general i comú.

La matrícula és gratuïta però és condició imprescindible ser alumne de la Universitat Permanent en el curs vigent, i per a això hauran d'estar matriculats els alumnes del Club en el Diploma Senior en qualsevol de les seues assignatures i d'acord amb les normes generals de matrícula i funcionament.

Sessions Generals sobre Temes Específics

Les sessions generals en què s'aborden per part d'especialistes i coordinadors acadèmics, temes específics de caràcter i interés general i comú.

Característiques del Programa UPUA