Característiques

Salida Serra Grossa

Sota aquesta inspiració filosòfica hem desenvolupat el nostre propi projecte i iniciativa que comencem per “posar-nos en camí” proposant una sèrie de caminades urbanes i periurbanes que siguen:

  1. Físicament cardiosaludables.
  2. Mentalment estimulants.
  3. Socialment i culturalment enriquidores.
  4. Que oferisquen opcions a altres seguidors-imitadors a realitzar-les
  5. Que ens permeten interactuar tant presencial com virtualment amb altres persones

Condicions que han de complir:

  • Tenir una durada de 2 a  4 hores. Un matí de 10-00 a 14-00 com a màxim.
  • Discórrer per zones tranquil·les amb el mínim tràfic rodat.
  • Accés, al punt d'inici, per transport públic.
  • Possibilitar l'abandó i tornada a casa en cas necessari des d'alguns dels punts intermedis del recorregut.