Seminari Permanent: Els majors en els mitjans de comunicació

Presentació

En el Curs  2005-06 la Universitat  Permanent va participar en  un Seminari  organitzat pel  IMSERSO i  la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, i realitzat entre el 29 d'agost i 2 de setembre de 2005, el tema del qual era “Les Persones majors i els Mitjans de comunicació”. El curs estava basat en un estudi realitzat per l'empresa de comunicació “Comunica2” sobre el tractament que reben els majors en els mitjans de comunicació espanyols: premsa, ràdio i televisió. Va contar amb professionals de la premsa escrita, ràdio i televisions espanyols. També es dió la visió dels majors en la publicitat.
 

Vista Alumnos Seminario Mayores y Medios
 

El resum d'aquest curs va quedar plasmat en la denominada “Declaració de Santander”, signada no pels components del curs sinó pels periodistes assistents o convidats al mateix. Així mateix  aquest curs va analitzar sota les òptica dels mitjans a la figura de la persona major.
El  seminari va generar entre els professors  i assistents de la Universitat Permanent, tot un seguit de reflexions sobretot la necessitat  d'abordar aquesta anàlisi però en aquesta ocasió des de la perspectiva dels majors que no coincideix sempre amb la qual plantegen els mitjans.                     

Es partia a més de l'experiència de treball i anàlisi dels MAJORS EN LA LITERATURA, que havia donat fruits molt sustanciosos i això va despertar la curiositat i necessitat d'iniciar un  estudi i anàlisi  sobre “Els majors i els mitjans de comunicació ” en el nostre àmbit d'influència universitària.

D'això va resultar  l'engegada del taller “Els majors i els mitjans de comunicació: tractament d'una presència (Enllaç a la fitxa d'assignatura)”, coordinat pels Col·laboradors Docents de la Universitat Permanent Fernando Embid  Fernández i Mª Dolores Berengues Ros.

En aquest primer any 2006-07 han participat en  aquesta iniciativa un total de 12 alumnes d'Alumnes del programa Diploma Sènior, que han desenvolupat en un seminari les  tasques d'investigació anàlisi i suport al Seminari Permanent “Els majors i els mitjans de comunicació: tractament d'una presència”.

Entre els diversos resultats  obtinguts en el curs  2006-07 se situen la  redacció d'un manifiest (enllaç al manifest) , la publicació de diversos articles en la premsa  escrita i digital,  i la  participació en un fòrum.
 
Els assistents al seminari de la UPUA es plantegen la necessitat de definir el “espai” de la PERSONA MAJOR ja que, segons ens mostra la realitat, per als organismes oficials, per a l'empresa privada, respecte als seus potencials de consum, i per als mitjans de comunicació l'àmbit d'aplicació és completament diferent. En definitiva: definir qui és una persona major, si depèn de la franja d'edat, de la seua autonomia i independència física i/o econòmica, de si s'utilitzen diferents barems per a definir la figura PERSONA MAJOR.

Evidentment, i si ens fixem en la realitat, les disposicions que fa el IMSERSO,  com organisme oficial regulador i vigilant d'aquest grup demogràfic social, no són aplicades estrictament.

Els seixanta-cinc anys és la barrera per a passar a denominar a una persona adulta PERSONA MAJOR; però si ens fixem en els mitjans de comunicació aquesta idea no es concreta en tots els casos.
 

Arxiu Adjunt: