Seminari Permanent: Funcionament

Funcionament i desenvolupament de l'observatori

Els Coordinadors de la iniciativa 2007-2012: Mª Dolors Berenguer Ros, Pere Miquel Campos, Irene Ramos Soler, Pepe López Marín, Jordi Sánchez Navas.

Vista Mesa Funcionamiento Mayores y Medios


Grups de Treball

Els alumnes participants en el Seminari es divideixen en grups que es dediquen als diferents camps de recerca. Un alumne per grup és el coordinador de cadascun d'aqueixos camps i és l'encarregat d'anar recopilant les dades que el grup va definint. Aqueixes dades són lliurats al professor tutor.

Presencialitat

El seminari es desenvolupa al llarg del curs lectiu, des d'octubre fins a juny.  Es planteja  una presencialidad en aules setmanal. Una sessió de  dues hores i mitjana a tres hores cada setmana, per a la posada en comuna de les dades recopilades per cada grup i per a resoldre dubtes o inquietuds. Es pretén articular un equip de treball els divendres de 11:00 a 13:00 h en el Campus de Sant Vicent del Raspeig .

Programa i metodologia

Definició dels camps de recerca

  1. Premsa escrita i digital. Generalista, nacional i local. Especialitzada.
  2. Desenvolupament d'entrevistes-recerca sobre persones majors d'impacte.
  3. Informatius de televisió. Televisions publiques nacionals i privades. Televisió autonòmica.
  4. Sèries de ficció de televisió. Nacionals i nord-americanes.
  5. Publicitat en televisió.

Els Coordinadors d'àrees i experts en cadascuna d'elles, proposen documents d'estudi i anàlisi sobre la temàtica per a posteriorment desenvolupar un debat i classe pràctoca i presencial i abordar en cada tipus de mitjà (premsa, ràdio, cinema etc..) una resolució pràctica sobre el tema-qüestió-personatge analitzat.

Reflexions sobre altres camps

  1. Programes d'entreteniment en televisió, magazines, talk shows, late night.
  2. Publicitat en fullets. Butlletins.

El primer pas es dóna des d'una taula de debat en la qual els participants del seminari posen en qüestió les inquietuds que diàriament com usuaris i consumidors dels mitjans s'han anat trobant. Aquesta taula de debat passa per la reflexió de la realitat des del seu punt de vista; per la sensació que  tenen sobre com se'ls ha estat interpel·lant per part dels mitjans a través del temps i de la seua experiència
Amb les reflexions sobre aquestes sensacions es confecciona un qüestionari d'anàlisi de cadascun dels camps en els que es va a efectuar l'observació.

Aplicació del qüestionari a cada camp. Treball de grup; cap a la posada en comuna consensuada.
Amb el material recopilat s'efectua l'aplicació de les preguntes d'aqueixos qüestionaris a cada camp.

Recopilació de dades

Una vegada efectuats els qüestionaris sobre cada camp tenim unes dades reveladores i clars sobre la realitat que preocupa al col·lectiu.
Aquestes dades recopilades pels participants del curs es lliuren al professorat tutor qui els recopila d'una forma més estadística per a poder extraure conclusions.

Anàlisis de les dades; reflexió sobre els resultats obtinguts per l'observatori.
Després de la reunificació de les dades recopilades pels grups de treball es torna a fer una taula de debat en el qual s'exposen els resultats de l'observació. És llavors quan estem en condicions de poder extraure unes conclusions sobre cada camp de recerca.
La idea que participen com professors tutors especialistes de tots els camps fa que les dades puguen ser tractats sota una dimensió major. Així, contar amb especialistes en periodisme, sociologia, estadística...fa que aquest taller adquirisca una dimensió mes especialitzada.