Una primera acció: Els majors en la novel·la contemporanea espanyola

Assignatura: Els majors en la novel·la contemporània espanyola (Enllaç al programa)
Coordinador 05/06: Javier Carro Rosende.

 
L'objectiu general

Analitzar i valorar la imatge de les persones majors en la literatura espanyola / universal actual.

Metodologia

Xarrades amb col·loqui i debat i treballs en menuts grups..
Lectura de les obres objecte d'anàlisi.

Programa de treball.

El treball portat a terme va consistir en la lectura d'obres d'autors actuals, analitzant mitjançant un protocol establit els personatges de més de 50 anys que apareguen en cadascuna.

Amb els resultats de les anàlisis es van redactar  unes reflexions / conclusions.

Perquè les valoracions foren el més objectives possible, cada obra va ser llegida per un grup de treball (GT) compost per 5 alumnes un dels cuales actuava com coordinador del grup de treball (CGT), una vegada finalitzada la lectura d'una obra, el GT es van reunir i van redactar les conclusions de l'anàlisi dels personatges de persones majors de 50 anys que apareixien  en l'obra.

Les obres objecte de lectura i anàlisi van ser triades d'entre les propostes pel professor Javier Carro Rosende.

Perquè les obres objecte d'anàlisi tingueren una qualitat reconeguda i cobriren un ampli camp d'autors i temes actuals es van triar entre les guanyadores d'alguns premis literaris importants.

Així mateix es van seleccionar obres d'una extensió raonable (200 – 300 pàgines , per exemple)

El professor va redactar una proposta de protocol d'anàlisi dels personatges que servia de guia als alumnes durant la lectura de les mateixes

Cada obra va ser llegida i analitzada almenys per 2 Grups de Treball

Durada de la iniciativa:  Curs  2005-06  des d'Octubre  a Juny durant dues hores setmanals.   

Arxiu Adjunt: