Seminari Permanent: Objectius i contingut

Vista Mesa Web Mayores y Medios

La Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant engega el  Seminari Permanent d'Anàlisi “LES PERSONES MAJORS I ELS MITJANS DE COMUNICACION”,  aquesta iniciativa té per objecte orientar el seu treball cap a un futur  observatori. Aquest seminari funcionarà  a través de grups de treball formats per persones majors.
Aquests grups d'investigació i anàlisi realitzaran  un seguiment de la realitat mediàtica espanyola quant al que respecta al tractament dels majors pels mitjans de comunicació. Es recopilaren  dades referent a això, intentant, sempre que siga possible,  incidir en els valors positius que es troben; no es tracta només de revisar la imatge del major sinó reflexionar sobre el que aporta el col·lectiu a la societat i no es valora habitualment. Davant imatges i estereotips de caràcter negatiu, preguntar-nos cap a on podia haver-se encaminat amb la finalitat d'eliminar aquesta negatividad.